Čerstvá kulatina skladem

Naskladňování smrkové kulatiny ze zimní těžby na Vysočině.