Realizace

NAŠE TRADIČNÍ SRUBY z masivní kulatiny VÁM NABÍDNOU VÍCE NEŽ JEN STŘECHU NAD HLAVOU...

O dřevu pro sruby

Dřevo jako stavební materiál je člověku blízký, protože to je nejstarší stavební materiál.

V létě je uvnitř chladněji než venku a naopak v zimě dává hřejivý pocit tepla. Sruby správně navržené a postavené jsou určeny pro plnohodnotné trvalé bydlení a v kombinaci s moderními stavebními technologiemi a materiály vytváří pro majitele srubů příjemné a komfortní bydlení.

Pozemek pro srub


Před jeho zakoupením je třeba zjistit na příslušném stavebním úřadě, zdali Vám stavbu srubu na vyhlédnutém místě schválí. Zejména v chráněných krajinných oblastech a parcích bývají s jejich povolením potíže, a proto tento průzkum nepodceňujte.

Sruby a jejich životnost

Sruby mají životnost minimálně 150 - 200 let. Ovlivňuje ji několik faktorů. Nejdůležitějším je tzv. konstrukční ochrana dřeva, což znamená mít dostatečně dlouhé přesahy střechy ve štítech a bocích, aby se voda na stěny dostávala co nejméně. Zejména západně orientované stěny jsou vystaveny větru, dešti a vyžadují zvýšenou pozornost.

Certifikace

 
 

V roce 2021 jsme provedli nové zkoušky naší srubové stěny a byl nám opětovně vydán certifikát, který potvrzuje shodu našich výrobků
s platnou legislativou.

Při správně navrženém projektu lze životnost srubu znásobit.

Co je dobré vědět o srubech

Každá stavba během prvních pěti let sedá a sesychá, což je přirozený jev a je s ním třeba počítat zejména při dokončovacích pracích. Je vhodné, aby se hrubá stavba zakryla krytinou a nechala přes zimu vymrznout třeba i bez oken a dveří. Srub postavený na jaře lze na podzim osadit okny, v případě realizací v dalším průběhu roku je lépe s dokončováním počkat na další rok.

Nově postavené sruby mají mezery v podélných spárách, které se vlivem tlaku a sesycháním postupně zavírají, a teprve poté je možné srub dokončit a zatopit v něm. V průběhu první topné sezóny doporučuji udržovat teplotu na 18 - 20°C v přízemní srubové části, v podkroví dle potřeby. Příliš vysoká teplota může způsobit rychlé vysychání dřeva, tvorbu prasklin v kulatině a otevírání podélných spár, které mají vliv na tepelnou izolaci stěn.