ju sruby

O srubech

INFORMAČNÍ A PRACOVNÍ SCHŮZKY PROBÍHAJÍ VE VÝROBNĚ (AREÁL TŘEBÍČSKÉ UHELNÉ SKLADY KRAHULOV).

Kvalitní ruční práce

Podíl ruční práce našich řemeslníků, který činí každou stavbu jedinečnou, je patrný především u vyšší kvality zpracování jednotlivých spojů. Toto se následně projevuje během dalších let, kdy srubové stěny sesychají zhruba o 6 cm na 1 m původní výšky stěny. Naše firma respektuje tyto zákonitosti dřeva, vyšší časová náročnost při opracování každé klády tvoří z každé stavby dojem dokonale opracovaných a spasovaných masivních klád rozdílných tvarů. 

Záruky a garance

Naše firma poskytuje záruky a garance na realizované sruby - z konstrukčního hlediska je u srubů velmi důležitá kvalita provedených spojů v obvodové nosné konstrukci. U srubů mají dřevěné profily nejen funkci nosnou, ale jsou zároveň jediným tepelným izolantem. Proto jsou u masivních dřevostaveb nároky na řemeslné zpracování vysoké. Tesařské spoje je nutné chápat v místech styku obou stěn jako oslabení tepelně izolační hmoty. Tyto nedokonalosti u špatně provedených spojů se mohou projevit ihned při prvním zimním období, ale i později při dotvarování dřevěné konstrukce. Měříme naše sruby termovizní kamerou v zimních obdobích. Zprávy z těchto měření ukazují, že naše sruby splňují všechny požadavky k celoročnímu užívání.

 

 

Certifikace

V roce 2021 jsme provedli nové zkoušky naší srubové stěny a byl
nám opětovně vydán certifikát, který potvrzuje shodu naších výrobků
s platnou legislativou.

Inovační voucher – Výzva IV.

Využili jsme možnosti podpory a ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským jsme provedli monitoring vnitřního prostředí srubových rodinných domů a stanovení součinitele prostupu tepla obvodové srubové stěny v akreditované zkušební laboratoři. Potvrdilo se, že masivní stěny se vyznačují velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Výstupy z měření ukazují, že při správné volbě průměru kulatiny a samotném zhotovení lze docílit splnění požadavků, které jsou na vnější stěny v České republice kladeny. U masivní srubové stěny o průměru 420 mm byla zkouškou stanovena hodnota U = 0,299 W/(m2·K), která splnění požadavku potvrzuje.

Vaše představy realitou

Jsme připraveni převést Vaše představy do reality, stavíme sruby všech velikostí od víkendových chat po rodinné rezidence. Nabízíme vám vypracování veškeré projektové dokumentace – územní a stavební řízení, voda, topení, kanalizace a domovní čistírny odpadních vod. Při zpracování projektu pro srub doporučujeme využít služeb našeho architekta, který ochotně vyhoví vašim představám a přenese je na papír. Kvalitně zpracovaný projekt je důležitým klíčem k úspěšné realizaci celé stavby.